logo unblocked
Proxy Site FAQ

Proxy gebruikers FAQ

Je bent hier:  Proxy faq > Wat is SSL?

Wat is SSL?

SSL is staat voor Secure Sockets Layer

Dit protocol levert door middel van cryptografie zowel authenticatie als een beveiligde verbinding met het Internet. Er zijn ook web proxies die SSL ondersteunen zie SSL proxies

Home | Submit Proxy | Advertise Proxy | Top 25 | Proxy Categories | Most Recent Proxies | Top Visited Sites | Webmasters| Proxy Faq

©2008-2009 Unblocked.me RSS proxy feed